Archwilio Llwybrau Arloesi Cylchol yn eich busnes Sarah September 15, 2022
Archwilio Llwybrau Arloesi Cylchol yn eich busnes
Hoffech chi ddechrau’r newid tuag at fod yn fusnes mwy cynaliadwy, cylchol ond yn ansicr ble i ddechrau? Mae Chwyldro Cylchol wedi dylunio ymarfer y gallwch weithio drwyddo yn eich amser eich hun i helpu i wneud hynny!
  • Rhan 1. Deall ble mae eich busnes ar hyn o bryd a pha mor dda y mae eich busnes yn rheoli arloesedd cylchol.
  • Rhan 2. Archwilio llwybr arloesi cylchol. Darllenwch am y gwahanol lwybrau arloesi cylchol i benderfynu pa lwybrau sydd fwyaf hanfodol i chi.
Lawrlwythwch yr ymarfer yma.
Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *