Beth yw Dylunio Cylchol? Tinna November 2, 2021
Beth yw Dylunio Cylchol?
Circular Revolution

Beth yw Dylunio Cylchol?

Dros y 30 mlynedd diwethaf, awgrymwyd nifer o ddulliau dylunio ar gyfer gwella proffil amgylcheddol cynnyrch megis Dylunio Gwyrdd, Dylunio Eco a Dylunio Cynaliadwy. Esblygiad diweddaraf yr arferion hyn yw Dylunio Cylchol ac mae'n cael ei alw'n alluogwr allweddol ar gyfer gyrru'r broses o bontio'r Economi Gylchol.

Er ei fod wedi'i lunio ar athroniaethau ac egwyddorion ei ragflaenwyr, yr hyn sy'n gosod dyluniad Cylchol ar wahân yw'r ffordd y mae'n ystyried nid yn unig y system eco gynnyrch gyfan drwy arloesedd model busnes, ond mae hefyd yn integreiddio meddwl aml-oes yn ogystal â strategaethau fel dylunio ar gyfer gwytnwch, uwchraddoldeb, atgyweirio, datgysylltu, adnewyddu ac ailgylchu yn y pen draw.

Pwy sy'n ei ddefnyddio?

Mae wedi'i groesawu fel arfer gan lawer o weithgynhyrchwyr blaenllaw ledled y byd megis IKEA, Bugaboo, Philips, H&M, Signify, ac Electrolux, gan fod strategaethau Dylunio Cylchol yn helpu sefydliadau i fanteisio i’r eithaf ar werth economaidd ac amgylcheddol eu cynnyrch. Er enghraifft, mae pramiau Bugaboo wedi'u cynllunio fel y gellir eu trwsio a'u hadnewyddu'n hawdd, mae hyn nid yn unig yn cynyddu boddhad defnyddwyr, ac yn gwella hyd oes ond hefyd yn eu galluogi i ail-werthu unrhyw stoc sydd wedi'i difrodi neu ei dychwelyd yn hawdd gan atal y cynhyrchion hyn rhag cael eu gwaredu. Tra mae Signfy yn dylunio eu luminaires B2B i fod yn fodiwlaidd fel y gellir eu huwchraddio'n hawdd dros amser. Mae hyn yn eu galluogi i gadw cwsmeriaid wrth i'r gofynion esblygu, ond hefyd i gynnal gwasanaeth o ansawdd uchel gan leihau'r adnoddau sydd eu hangen ar gyfer gwaith atgyweirio a gwasanaethu yn y dyfodol.

Felly sut alla i ddechrau defnyddio Dylunio Cylchol?

Mae ymarferwyr ac academyddion wedi datblygu offer a strategaethau ar gyfer hwyluso hyn mewn cynhyrchion.

Gan ymarferwyr: edrychwch ar Circular Design Guide’ gan IDEO (2017) a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â’r sefydliad Ellen MacArthur, Design on Demand’Forum for the future (2016) neu ar gyfer astudiaeth achos fwy manwl dogfen adroddiad The Great Recovery Project.
Gan y byd academaidd: archwiliwch ‘Products that last’ gan Bakker et al., (2014) a ‘Circular Design Framework‘ gan Moreno et al., (2016). Mae’r ddau gyhoeddiad yn cynnig cipolwg ar y strategaethau a’r enghreifftiau o fusnesau sydd eu hangen i hwyluso dylunio cylchol gan roi cyngor ymarferol ar ble i ddechrau arni.
Gan Chwyldro Cylchol: byddwn yn cynnal gweithdai Dylunio Cylchol fel rhan o strategaeth ymgysylltu’r Chwyldro Cylchol, felly os hoffech wybod mwy am hyn, neu sgwrsio ag un o’n hymchwilwyr ar sut i ymgorffori dyluniad cylchol yn eich proses, cysylltwch â m.s.haines-gadd@exeter.ac.uk