Zak Southwood

Cydlynydd Cyfryngau

Riversimple

Ymunodd Zak â thîm Riversimple fel ein cydlynydd cyfryngau ym mis Awst 2021. Cododd Zak i amlygrwydd drwy ei brosiectau cyfryngau cymdeithasol modurol ei hun, gan weithio gyda grwpiau deliwr […]

Ethan O’Gorman Davies

Ymchwilydd

Prifysgol Caerwysg

Mae Ethan wedi graddio yn y gyfraith sydd â diddordeb diamheuol gyda datblygiadau technolegol newydd a gwneud y byd yn lle glanach a gwyrddach. O sefydlu, drafftio a barnu Cystadleuaeth […]

Robert St John Cooper

Cysylltiadau Masnachol

Riversimple

Mae Robert yn beiriannydd mecanyddol cymwysedig sydd â phrofiad rheoli helaeth mewn gweithgynhyrchu modurol, gweithrediadau, cadwyn gyflenwi a gwerthiant. Mae wedi gweithio gyda Riversimple fel dros nifer o flynyddoedd mewn […]

Dr Indirajith Vijai Ananth

Ymchwilydd

Prifysgol Abertawe

Mae Dr Indirajith Vijai Ananth yn gynorthwyydd ymchwil mewn Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol ym Mhrifysgol Abertawe sy’n canolbwyntio ar blockchains. Mae Indirajith wedi bod yn gweithio ar amryw o brosiectau blockchain fel […]

Spyridonas Georgiou

Ymchwilydd

Prifysgol Abertawe

Mae Spyridonas Georgiou yn gynorthwyydd ymchwil yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton ym Mhrifysgol Abertawe sy’n canolbwyntio ar y defnydd o dechnoleg gyfreithiol, ac yn arbennig, ar ddefnydd contractau […]

Dr Allen Alexander

YUwch Ymchwilydd

Prifysgol Caerwysg

Mae Dr Allen Alexander yn uwch ymchwilydd mewn Arloesedd ac Entrepreneuriaeth yn Ysgol Fusnes Prifysgol Caerwysg yng Nghernyw, o fewn ei Chanolfan Economi Gylchol. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar […]

Dr Fiona Charnley

Athro Cysylltiol

Prifysgol Caerwysg

Mae Dr Fiona Charnley yn Athro Cysylltiol Economi Gylchol a Chyd-gyfarwyddwr Canolfan Economi Gylchol Caerwysg yn Ysgol Fusnes Prifysgol Caerwysg. Mae Fiona yn gweithio ac wedi cyhoeddi llawer o ddeunydd […]

Dr Merryn Haines-Gadd

Ymchwilydd

Prifysgol Caerwysg

Mae Dr Merryn Haines-Gadd yn Gymrawd Ymchwil ym Mhrifysgol Caerwysg yng Nghanolfan Economi Gylchol Caerwysg (ECCE) ac yn gyfrifol am weithgareddau ymgysylltu â busnesau ar gyfer Chwyldro Cylchol. Gyda chefndir […]

Dr Monica Vessio

Darlithydd

Prifysgol Caerwysg

Mae Dr Monica Vessio yn gyfreithiwr masnachol gyda dros 12 mlynedd o brofiad, ar ôl gweithio’n rhyngwladol gydag amrywiaeth o gleientiaid mewn sawl diwydiant. Mae wedi cynghori busnesau newydd a […]

Dr Severine Saintier

Athro Cysylltiol

Prifysgol Caerwysg

Mae Dr Severine Saintier yn Athro Cysylltiol mewn cyfraith fasnachol. Mae Dr Saintier yn arbenigwr ar gyfraith contract (wedi’i ddiffinio’n fras fel edrych ar berthnasoedd B2B a B2C). Mae wedi […]