Divine Mathew

Position:

Lleoliad Myfyrwyr

Prifysgol Abertawe

Tag: Prifysgol Abertawe, Academaidd, Allgymorth Busnes

Mae Divine Mathew yn Fyfyriwr Peirianneg Gemegol ail flwyddyn ym Mhrifysgol Abertawe, sydd ar hyn o bryd yn ymgymryd â blwyddyn mewn diwydiant fel Myfyriwr Lleoliad yr Economi Gylchol. Mae Divine yn arbenigo mewn meddwl dadansoddol, datrys problemau cymhleth a rheoli prosiectau. Mae Divine yn gweithio gyda’r Tîm Ymchwil ac Ymgysylltu gyda busnesau yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd i helpu i godi ymwybyddiaeth o’r Economi Gylchol a chefnogi ceisiadau Cylchol yn eu sefydliadau.