Dr Allen Alexander

Position:

YUwch Ymchwilydd

Prifysgol Caerwysg

Tag: Prifysgol Caerwysg, Academaidd, Allgymorth Busnes

Mae Dr Allen Alexander yn uwch ymchwilydd mewn Arloesedd ac Entrepreneuriaeth yn Ysgol Fusnes Prifysgol Caerwysg yng Nghernyw, o fewn ei Chanolfan Economi Gylchol. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar reoli gwybodaeth strategol a’r rôl y gall gwybodaeth ei chwarae wrth ddatblygu gallu masnachol gwell ac fel ffynhonnell arloesi. Mae ei astudiaethau diweddar wedi archwilio arloesedd agored, ecosystemau arloesi a systemau arloesi rhanbarthol ac ar hyn o bryd mae’n gweithio ar archwilio arloesi cylchol, a’r rôl y gall ei chwarae wrth newid i Economi Gylchol. Mae hefyd wedi archwilio’n helaeth y rôl y mae prifysgolion ac academyddion yn ei chwarae wrth lunio arferion arloesi corfforaethol ac entrepreneuriaeth.
Mewn unrhyw newid sydd â dimensiwn economaidd, bydd busnes yn chwarae rhan enfawr a’r ddealltwriaeth o’r offer a’r gweithgareddau ymarferol y gall busnesau eu defnyddio i symud tuag at gynhyrchion a gwasanaeth mwy cylchol, y bydd Allen yn cyfrannu at Chwyldro Cylchol, yn enwedig o ran y gweithgareddau allgymorth busnes sy’n darparu cymorth strategol a chanllawiau gweithredol economi gylchol.