Dr Matt Roach

Position:

Uwch Ddarlithydd

Prifysgol Abertawe

Tag: Prifysgol Abertawe, Academaidd, Blockchain

Mae Dr Matt Roach yn Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe. Rôl Matt yn y Chwyldro Cylchol yw cefnogi’r Prosiectau Peilot ar arloesi, llywodraethu, dylunio ac integreiddio blockchain. Mae gan Matt brofiad fel ymchwilydd ar brosiectau gwerth £1.5m a ariennir gan Innovate UK, gan ddefnyddio dulliau dysgu peirianyddol ar gyfer heriau rheoli traffig clyfar dinas a chanfod twyll. Mae gan Matt brofiad helaeth o sicrhau cyllid ymchwil ac arloesi cydweithredol, ac arwain gweithgareddau ymgysylltu â busnesau: ar y Ffowndri Gyfrifiadurol £31M a’r Datganiad Data EPSRC gwerth £1.2M: Prosiectau Ymddiriedaeth, Hunaniaeth, Preifatrwydd a Diogelwch. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn amlddisgyblaethol ac yn canolbwyntio ar y croestoriad o bobl a data, mae’r themâu’n cynnwys: Dysgu defnyddio Peiriannau; Bias Algorithmig, Tegwch; Cyfrifiadura Treiddiol a Pherswadiol; Rhyngweithio Cyfrifiadurol/Data Dynol; Dylunio Cyfranogol; Systemau Gwneud Penderfyniadau Cymdeithasol-Dechnegol; Systemau Newid Ymddygiad Cymdeithasol-Dechnegol. Mae prif waith Matt ym meysydd Iechyd a Lles, Dinasoedd Clyfar, yr Economi Ddigidol. Mae ganddo rolau arwain mewn mentrau hyfforddiant doethurol: cynnull Llwybr Economi Ddigidol Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru a chadw rôl reoli yn y Ganolfan Hyfforddiant Doethurol EPSRC gwerth £11m mewn Gwella Prosesau Rhyngweithio Dynol a Chydweithredu â Systemau Data a Gwybodaeth. Mae Matt yn aelod o’r ACM. Cyn dod yn academydd llawn amser, cwblhaodd Matt rôl reoli mewn prosiect cyfnewid gwybodaeth, gan uwchsgilio 350 o weithwyr proffesiynol meddalwedd a 2900 o berchnogion busnes mewn sgiliau cyfrifiadura, gan arwain at gynnydd o £40m mewn GYC cenedlaethol. Bu hefyd yn gweithio am ddegawd mewn diwydiant fel Sylfaenydd, Cyfarwyddwr a Phrif Swyddog Gweithredol cwmnïau datblygu meddalwedd.