Dr Monica Vessio

Position:

Darlithydd

Prifysgol Caerwysg

Tag: Prifysgol Caerwysg, Academaidd, Cyfreithiol

Mae Dr Monica Vessio yn gyfreithiwr masnachol gyda dros 12 mlynedd o brofiad, ar ôl gweithio’n rhyngwladol gydag amrywiaeth o gleientiaid mewn sawl diwydiant. Mae wedi cynghori busnesau newydd a oedd yn defnyddio technoleg blockchain yn y gadwyn gyflenwi ac wedi gweithredu fel ymgynghorydd cyfreithiol masnachol ar gyfer gwahanol gleientiaid corfforaethol. Mae ganddi rôl ymchwilydd mewn Chwyldro Cylchol ac mae’n archwilio’n feirniadol y cwmpas rheoleiddio y bydd y gadwyn gyflenwi gylchol yn gweithredu yn unol ag ef, gan gynnwys y contractau clyfar, yn amgylcheddau B2B a B2C.