Hugo Spowers

Position:

Rheolwr Gyfarwyddwr a Sylfaenydd

Riversimple

Tag: Riversimple, Diwydiant, Rheolwr Gweithrediadau, Cadwyn Gyflenwi, Blockchain, Cyfreithiol

Mae Prif beiriannydd a sylfaenydd Riversimple, Hugo Spowers hefyd yn arweinydd meddwl cydnabyddedig ar yr Economi Gylchol, fel pensaer ar gyfer model busnes, technoleg a phrosesau llywodraethu Riversimple. Graddiodd Hugo o Rydychen gyda gradd Peirianneg ac mae ganddo MBA o Brifysgol Cranfield. Mae Hugo yn gyfrifol am bob agwedd dechnegol ar y ceir ac am bensaernïaeth y busnes ei hun.
Gofynnwyd i Hugo siarad am yr Economi Gylchol droeon – e.e. yng Nghanolfan Cynaliadwyedd Diwydiannol Caergrawnt yn 2015; cyfarfod CE100 ym Milan yn 2016; cynhadledd UNDO ar yr Economi Gylchol yn y diwydiant modurol yn Bratislava 2017; cyflwynodd araith allweddol yn EIB/ECB ar greu rhwydwaith gwerth cylchol yn eu cynhadledd flynyddol; ac fe’i gwahoddwyd i siarad yn lansiad y Fenter Ceir Cylchol yn Davos 2020 gan Fforwm Economaidd y Byd.
Bydd Hugo yn darparu cymorth strategol ac arweinyddiaeth meddwl ar gyfer y gweithgareddau allgymorth busnes yn ogystal â chymorth strategol a chanllawiau gweithredol ar gyfer y Prosiectau Peilot.