Julia Chesney-Roberts

Position:

Rheolwr Masnachol a Chyfreithiol

Riversimple

Tag: Riversimple, Cyflawni Prosiectau, Rheolwr Gweithrediadau, Cyfreithiol

Graddiodd Julia Chesney-Roberts o Brifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste gyda LLB(Anrh) yn y Gyfraith a Sbaeneg ac ar hyn o bryd mae’n astudio MBA ym Mhrifysgol Warwick. Mae hi’n Rheolwr Masnachol a Chyfreithiol yn Riversimple gyda chyfrifoldeb penodol am brosiectau strategol a gweithgarwch Economi Gylchol. Mae Julia wedi gweithio’n rhyngwladol gyda busnesau newydd i gorfforaethau ac ar draws nifer o ddiwydiannau mewn rolau fel Rheolwr Cydymffurfio a Rheoleiddio, Rheolwr Gweithrediadau a Rheolwr Rhaglen. Julia yw Cydlynydd Cyflawni’r Prosiect ar gyfer y cytundebau contractiol a Phrosiectau Peilot ffynhonnell agored.