Roland Whitehead

Position:

Cydlynydd Technegol

Riversimple

Tag: Riversimple, Diwydiant, Cyflawni Prosiectau, Blockchain, Cadwyn Gyflenwi, Cyfreithiol

Mae Roland Whitehead wedi llunio gyrfa dan arweiniad dylunio yn gweithio ar gynnyrch a gwasanaethau corfforol a digidol. Mae wedi bod yn ymwneud â phrosiectau amgylcheddol ers ei ddyddiau yn y coleg a threuliodd 7 mlynedd yn helpu i ymestyn bywydau cynhyrchion fel cyfarwyddwr un o’r prif gwmnïau arwerthu. Ef oedd sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol busnes atebion ffynhonnell agored menter blaenllaw’r DU yn gweithio ar unrhyw beth o ficro-wasanaethau i atebion i fanciau clirio rhyngwladol. Roland yw’r cydlynydd technegol ar gyfer yr holl Brosiectau Peilot.