Prosiect Peilot 6: Platfform Ffynhonnell Agored Tinna November 2, 2021
Prosiect Peilot 6: Platfform Ffynhonnell Agored

Prosiect Peilot 6: Platfform Ffynhonnell Agored

Mae'r prosiect peilot terfynol hwn yn allweddol ar gyfer dosbarthu gwybodaeth. Bydd yn datblygu ac yn adeiladu ar blatfform ffynhonnell agored sy'n bodoli eisoes a fydd yn fodd i'r prosiectau a ddatblygwyd dan faner y Chwyldro Cylchol gael eu lledaenu ledled Gorllewin Cymru, y Cymoedd a thu hwnt.  Drwy'r dull ffynhonnell agored priodol, bydd y busnesau bach hynny sy'n ymwneud â symud i fodel sy'n seiliedig ar wasanaethau yn yr economi gylchol yn gallu cael mynediad at yr ymchwil a'r dulliau dysgu a ddatblygwyd yma.

I gael gwybod mwy am y prosiect hwn, cysylltwch â ni