Y Chwyldro Cylchol yn ymweld â Llandrindod Zak September 15, 2022
Y Chwyldro Cylchol yn ymweld â Llandrindod

Yr wythnos ddiwethaf bu academyddion ac arweinwyr diwydiant yn ymgynnull yn nhref hanesyddol LLandrindod Wells i drafod sut y gall y Chwyldro Cylchol helpu busnesau yng Nghanolbarth Cymru a’r Cymoedd. Daeth arbenigwyr o wneuthurwr ceir hydrogen, Riversimple, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerwysg at ei gilydd i gynllunio eu cynlluniau ar gyfer galluogi busnesau i fod yn fwy cylchol.

Mae Llandrindod yn gartref i Riversimple, un o’n cydweithwyr, a groesawodd y digwyddiad yn y Parc Creigiau hanesyddol. Roedd y gweithdy 2 ddiwrnod yn cynnwys nifer o gyflwyniadau a gweithdai a gyflwynir ar feysydd penodol Mae Chwyldro Cylchol yn bwriadu cynorthwyo busnesau gyda megis: ymgysylltu, blockchain, cadwyn gyflenwi a chanllawiau cyfreithiol i enwi ond ychydig. Daeth y diwrnod cyntaf i ben gyda barbeciw tîm ac ymweliad â cherbyd hydrogen diweddaraf Riversimple.

Roedd y tecawê cyffredinol o’r gweithdy yn un o undod a rhyngweithrededd. Nododd nifer o’r rhai oedd yno pa mor ddefnyddiol oedd cwrdd yn bersonol i gael dealltwriaeth fanwl o sut y mae pob agwedd o’r project yn plethu i alluogi busnesau yng Nghanolbarth Cymru a’r Cymoedd i fod yn fwy cynaliadwy.

Bydd y digwyddiad nesaf yn gynhadledd Chwyldro Cylchol 2022 sy’n ceisio adeiladu ar gefn llwyddiant cynhadledd 2021. Mae disgwyl i’r union ddyddiad a lleoliad gael eu cyhoeddi’n fuan.

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *